ЯРОМАКС: термомасляные, паровые и водогрейные котлы и котлы-утилизаторы (электрические, газовые, мазутные, твердотопливные, на древесных отходах) - немецкое качество

Экономичное и эффективное получение
тепловой и электрической энергии
без ущерба для окружающей среды

ООО АГЕНТСТВО "ЯРОМАКС" - AGENCY "JAROMAX" LTD
предлагает теплоэнергетическое оборудование из Германии
на традиционных, древесных и альтернативных видах топлива

Комплектующие изделия и расходные материалы на www.yaromax.com

Термомасляные электронагреватели и термостаты
Парогенераторы, теплообменники и печи ВОТ
Маслогрейные и паровые котлы-утилизаторы
Энергоцентры и мусоросжигательные станции
Газогенераторы и когенерационные установки
Термодожигание газовых выбросов
Комплексная рекуперация отходящего тепла 
Экономайзеры и воздухоподогреватели
Топки, горелки, насосы, арматура, теплоносители

Skip Navigation Links

JAROMAX - YHDESSÄ MENESTYMME!

Avainkumppanimme ja toimittajat, joihin meillä on yksinoikeus

 • HEAT11 GmbH & Co. KG, Saksa
 • NESS Wärmetechnik GmbH, Saksa
 • SASOL Performance Chemicals GmbH, Saksa
 • TOOL-TEMP AG, Sveitsi

Kumppanimme ja jälleenmyyjämme

 • JM OHTF & LOHC Handels GmbH, Saksa (im Aufbau)
 • NIKE Trading Italy Srl, Italia
 • OOO JAROMAX, Venäjä
 • OOO JAROMAX Oilers, Venäjä

Agentuuri ООО "JaroMaxin" perustoiminnot

Русский   English   Deutsch   Italiano   Français   Español   Suomi   日本語

Arvoisa vastaanottaja,

Agentuuri OOO "JaroMax" toimii aktiivisesti energiatalouden alalla. Asiakkaitamme ovat korkealaatuisten kattila- ja lämmönvaihdinlaitteistojen käyttäjät sekä koneenrakennus-, insinööri-, suunnittelu- ja tutkimuslaitokset, jotka tarjoavat uusinta teknologiaa käyttäviä ja samalla tuotantokustannuksia säästäviä ratkaisuja projekteihin. Huolimatta siitä, että tarjottavat ratkaisut ovat huomattavia investointeja, asiakkaamme arvostavat kokonaisratkaisuja ja intensiivistä kehitystyötä sekä minimaalista energian- ja polttoaineen kulutusta ja ympäristöystävällisyyttä.

Ymmärrämme hyvin asiakkaidemme huolen kaasunkäytön rajallisuudesta samoin kuin sähköverkkoon liitännän, lämmönsiirtoaineiden, ympäristötoimenpiteiden, huoltojen ja remonttien kalleudesta. Me emme pelkästään myy nykyaikaisia laitteita. Meistä käsite "nykyaikainen kattila" on sekä abstrakti että epämääräinen. Me tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja käyttäen tehokasta ja taloudellista tekniikka ympäristöä vahingoittamatta. Tekniikkamme innovatiivisuus, tehokkuus ja turvallisuus on mitattavissa tarkasti milleinä, kuutiona, kiloina, asteina, prosentteina ja muina yleisesti tunnettuina yksiköinä. Esittämämme ratkaisut perustuvat johtavien eurooppalaisten valmistajien korkealaatuiseen tekniikkaan ja laajaan tuote- ja palveluvalikoimaan.

Yrityksemme kautta käytettävissänne ovat useiden venäläisten, saksalaisten ja itävaltalaisten yritysten tuotantosuunnittelu, tuotantolaite- ja lisätarviketoimitukset sekä lämpötekniset erikoisratkaisut. Yhdessä päämiestemme kanssa kehitämme teille yksilöllisiä ratkaisuja erityisvaatimustenne mukaisesti.

Laitteistoa suunniteltaessa, valittaessa, asennettaessa ja käytettäessä meidän asiakkaamme voittavat paitsi hinnassa, myös toimitusajoissa. Tilatessaan kaikkien teknisten linjojen kokonaistoimituksen meidän kauttamme, asiakkaamme hyötyvät pystyessään keskustelemaan suoraan lämpöteknisen osan suunnitteluun ja toimitukseen liittyvistä kysymyksistä meidän ja tarjottavan tekniikan kehittäjän kanssa. Tämä on asiakkaillemme lyömätön etu. Se mahdollistaa merkittävien suunnitteluresurssien käytön sekä toimitettavien kokonaisuuksien että niiden osien suhteen sekä onnistuneen projektin toteutuksen.

Tuemme asiakasta kaikin tavoin jokaisessa työvaiheessa alkaen projektin teknis-taloudellisesta suunnittelusta. Solmimme tarvittavat sopimukset ja varmistamme takuuhuollon.

Yhtiöllämme on pysyvät yhteistyökumppanit ja edustamme heitä yksinoikeudella. Me olemme tehneet hyvämaineisten päämiestemme kanssa yhteistyötä monta vuotta. Me emme tavoittele alhaisia hintoja emmekä tarjoa laitteistoja keskenään kilpailevilta yrityksiltä. Yhteistyökumppanimme arvostavat meitä vastaavasti. Valinnanvapaus jää asiakkaalle.

Emme lisää omaa katettamme välittämiemme tuotteiden hintoihin. Meidän palkkiomme sisältyy hintaan, jonka päämiehemme hinnastossaan ilmoittaa. Tästä syystä olemme voineet luoda päämiestemme suostumuksella jälleenmyyjäverkoston, jolle takaamme kilpailukykyiset hinnat ja ehdot, joilla sekä vanhojen että uusien asiakkaiden palveleminen onnistuu joustavasti ja tehokkaasti. Jälleenmyyjämme keskittyvät lähinnä varaosa- ja huoltotoimintaan sekä suunnitteluun ja käyttöönottoon. Tällä hetkellä etsimme jälleenmyyjiä Luoteis-Venäjälle sekä Uralin, Siberian ja Kauko-idän alueille.

Yhtiömme takaa asiakkaan ja toimittajan saumattoman yhteistyön ja yhteisymmärryksen, mikä on erityisen tärkeää edustamallamme käytännössä kaikkia teollisuudenhaaroja koskettavalla erityisalalla.

Toiminamme alat:

 

=      Selluloosa- ja paperiteollisuus =      Lastulevytuotanto
=      Vanerituotanto =      Sahaus ja puunkäsittely
=      Polttobiomassa tuotanto =      Biokaasu- ja bioetanolituotanto
=      Öljynjalostusteollisuus =      Hiilivetypumppaus ja -toimitusja
=      Mineraaliöljytuotanto =      Perus- ja öljykemia
=      Muovi- ja kautsutuotanto =      Muiden polymeerien tuotanto
=      Farmaseuttituotanto =      Lakka- ja maalituotanto
=      Liima- ja hartsituotanto =      Saippua- ja pesuainetuotanto
=      Piikiteen valmistus =      Kemiakuitujen tuotanto
=      Kutomattomien materiaalien tuotanto =      Tekstiiliteollisuus
=      Lattiapäällysteiden valmistus =      Lateksivalmisteiden tuotanto
=      Kumivalmisteiden tuotanto =      Jalkineteollisuus
=      Tärkkelys- ja jauhotuotanto =      Säilykkeiden tuotanto
=      Leipätuotanto =      Perunalastujen ja sipsien tuotanto
=      Liha- ja kalavalmisteiden tuotanto =      Muiden elintarvikkeiden tuotanto
=      Joustavien pakkausmateriaalien tuotanto =      Kirjapainoteollisuus
=      Asfaltti- ja bitumituotanto =      Huokosbetonin tuotanto
=      Sementtituotanto =      Epämetallisten kaivannaisten käsittely
=      Aluminiumoksidin tuotanto =      Alumiiniteollisuus
=      Väri- ja rautametallien käsittely =      Harvinaisten maametallien käsittely
=      Galvanotekniikka ja sähkökemia =      Sähköeristysmateriaalien tuotanto
=      Autoteollisuus =      Koneiden ja tuotantolaitteiden tuotanto
=      Lentokoneteollisuus =      Laivanrakennus
=      Kaasupäästöjen vaarattomaksi tekeminen lämmöllä =      Jäännöslämmön talteenotto
=      Tuotantolaitosten lämmitys =      Lämpö- ja sähköenergian rinnakkaistuotanto
=      Aurinkoenergiatalous =      Geoterminen energia
=      Bioenergiatalous =      Vaihtoehtoenergia

=      Tiede, tutkimukset ja innovaatiot

=      Insinööri- ja suunnittelutyöt

Tarjoamme paitsi erilaisia teknisiä osia, myös yhtenäisiä energiaratkaisuja teollisuussuunnitteluun sekä laitetoimituksia.

Toimituslaajuutemme:

 • Teollisuuden sähkökattilat, termostaatit ja säätöpiirit
 • Monitoimilaitteet lämmityslaittein, tavallisten ja nestemäisten jäähdyttäjien kanssa
 • Sähköllä ja öljyllä toimivat kuumavesivaraajat, höyrygeneraattorit ja reboilerit
 • Tavalliset kattilalaitokset ja lämpögeneraattorit termoöljy-, vedenlämmitys- tai höyrykattiloineen, jotka toimivat millä tahansa kaasu- tai nestepolttoaineella
 • Merilaivojen tärinänkestävät polttokattilat, jotka toimivat tavallisella laivapolttoaineella
 • Kiinteällä polttoaineella toimivat jätteiden polttokattilat, joissa voi käyttää mitä tahansa lämmitysainetta
 • Kaasulla toimivat jätteiden polttokattilat turbiineille, lämpöreaktoreille ja laivadieselmoottoreille
 • Yhdistetyt kaasugeneraattorit ja biomassaa käyttävät energialaitokset
 • Jätteitä polttavat, bio- ja energiajätteille tarkoitetut laitokset
 • Termiset, regenerointi- tai katalyyttiset polttolaitteet, jotka on tarkoitettu orgaanisten kaasupäästöjen ja jätevesien polttamiseen
 • Kaivannais- ja vaihtoehtopolttoaineella toimivat kaukolämpövoimalaitokset höyryvoimalla lauhdutus- tai väliottohöyry- ja/tai väliottovastapainehöyryturbiinein
 • Pienet voimalaitokset höyrykattiloin ja höyrymäntä- tai turbiinimoottorein
 • Pienet voimalaitokset termoöljylaittein tai ORC turbogeneraattorein
 • Sähköä ja lämpöä tuottavat ORC laitokset geotermiselle, aurinko- ja bioenergialle
 • Jäännöslämmön talteenottojärjestelmät
 • Energiajärjestelmien ja lämmönvaihtimien erilaiset komponentit
  • Sylinteri- tai meanderimuotoiset kierukat termoöljykattiloille
  • Erityislämmityspinnat jäännöslämmön talteenottojärjestelmille, jotka toimivan nestemäisellä polttoaineella
  • Mekaaniset arinat, joilla on vesi- tai ilmajäähdytys
  • Useammalle polttoainelajille tarkoitetut polttimet ruiskutussuuttimin, esilämmittimin, ilmanlämmityslaittein, ilmanjäähdyttimin ja muin talteenottolaittein
  • Teräs- ja valurautalamellilämmönvaihtimet
  • Putkilämmönvaihtimet, joissa on teräs-, valurauta- tai lasiputkia
  • Yhtenäiset korkealämpöisten orgaanisten lämmitysaineiden kierrätyspumppaamot
  • Termostaattipiirit lämmitysaineen lämpötilan säätämiseen
  • Astiat ja säiliölaitteet orgaanisille lämmitysaineille
  • Oman valutuotannon tuotteet yksittäisten tilausten mukaan
  • Tulenkestävät vuoraus- ja erikoislämmöneristysmateriaalit
 • Varaosat ja komponentit
 • Lämmitysaineöljyt, difenyyliseokset ja orgaaniset monofluidit (glykolit, pakkasnesteet, silikoniöljyt tai bentseeninesteet)

Laitteistojamme voi käyttää millä tahansa asiakkaalle tarjolla olevalla lämmitysaineella sekä miinus- että pluslämpötiloissa samoin kuin kaasu-, neste- ja kiinteillä polttoaineilla ja puunjalostusteollisuuden ja maatalouden jätteillä sekä biopolttoaineilla.

Agentuuri "JaroMax" tarjoaa kokonaisratkaisut erilaisiin teknologiaprosesseihin sekä helteessä että pakkasessa käyttäen sekä välillisiä että suoria nestemäisiä ja kaasumaisia lämmitys- ja kylmäaineita.

Autamme valitsemaan jokaiselle tekniikalle optimaalisen aineen:

 • Lämpötila-alueella +10°C … +150°C käytetään tavallisesti vettä.
 • Lämpötila-alueella +150°C … +200°C käytetään tavallisesti kyllästettyä vesihöyryä.
 • Lämpötila-alueelle +200°C … +400°C suosittelemme korkealämpöorgaanisia nesteitä kuten termoöljyä, silikoniöljyä ja defenyyliseoksia, jotka toimivat minimipaineella ja sekä nestemäisessä että kaasumaisessa olotilassa.
 • Lämpötila-alueelle +400°C … +550°C suoran sähkölämmityksen ohella suosittelemme alkalimetallien suolojen eutektisia (kaliumnitraatti ja natriumin nitraattien ja nitriittien) seoksia, jotka toimivat nestemäisessä olotilassa minimipaineella.
 • Jos alueella +200°C … +550°C vaaditaan korkeaa painetta (esimerkiksi korkeatuottoisille turbogeneraattoreille), niin suosittelemme käytettäväksi tulistettua vesihöyryä.
 • Lämpötiloille yli +550°C käytetään tavallisesti sulatettuja alkalimetalleja tai kuumia kaasuja.
 • Erikoisprosesseille lämpötila-alueella -100°C … +300°C suosittelemme matalalämpöorgaanisia monofluideja ja glykoleja sekä silikoniöljyä ja bentsolinesteitä, jotka toimivat nestemäisessä ja kaasumaisessa olotilassa minimipaineella.

Jäähdytysaineen valinnasta riippuen ja lisäehtojen perusteella asiantuntijamme valitsevat järkevän ratkaisun tehokkuuden, taloudellisuuden ja turvallisuuden mukaan.

Teidän on vaikea löytää muualta yhtä laajaa tuotevalikoimaa kuin meillä on. Perusvalikoiman lisäksi meillä on lukuisa määrä optioita, joilla voimme parantaa automaatiota ja käyttöominaisuuksia (tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus, turvallisuus ja ympäristönystävällisyys).

Agentuuri OOO "JaroMax" tarjoaa monenlaisia ja monen tehoisia lämpöenergialaitteita (polttoaineen laji / lämmönsiirtoaine riippuu tilaajan mahdollisuuksista ja työympäristön teknologisista ratkaisuista). Yksityisten tilausten mukaan valmistettujen laitteiden ohella toimitusohjelmassamme on standardilaitteisto, jota tehdään sarjatuotannossa. Luonnollisesti tälläkin laitteistolla on sarjavastaavuustodistus.

Lämpöjärjestelmienne lisähankintojen , huollon ja modernisointien suhteen ”JaroMax” tarjoaa suunnitteluapua sekä laitetoimituksia kattila- ja lämmönvaihtojärjestelmille samoin kuin vara- ja lisäosia niihin. Kattilat, lämmönvaihtimet, pumput, polttimet ja osat ovat meidän erikoisalaamme!

Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme milloin vain. Olemme iloisia saadessamme vastata kysymyksiinne ja esitellessämme referenssejämme. Sopimuksen mukaan voimme myös tulla esittelemään teille yritystämme tai voimme järjestää teille seminaarin, jossa esittelemme ratkaisujamme tieteellisesti ja käytännössä.

Toivomme, että voimme aloittaa yhteistyön kanssanne.

Kunnioittaen

 
Agentuuri OOO "JaroMax"
Pääjohtaja                                                                                                                   Vladimir Danilov